Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Uchwały

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie w roku szkolnym 2020/21

Lp.

Numer uchwały

Z dnia

W sprawie

1.

I/1/2020/21

14.09.2020r.

zatwierdzenia Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2020/21

2.

I/2/2020/21

14.09.2020r.

ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

3.

I/3/2020/21

14.09.2020r.

ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/21

4.

II/1/2020/21

24.09.2020r.

opinii dotyczącej wniosków przewodniczących zespołów nauczycielskich o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

5.

II/2/2020/21

24.09.2020r.

opinii dotyczącej wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

6.

II/3/2020/21

24.09.2020r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród Wójta Gminy Kleszczów

7.

II/4/2020/21

24.09.2020r.

zatwierdzenia Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

8

II/5/2020/21

24.09.2020r.

wyrażenia opinii w przedmiocie projektu planu finansowego Szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

9.

III/1/2020/21

27.10.2020r.

ustalenia organizacji Wewnątrzszkolnego Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na rok szkolny 2020/2021

10.

V/1/2020/21

28.01.2021r.

wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów za I półrocze roku szkolnego 2020/2021

11.

V/2/2020/21

28.01.2021r.

opinii dotyczącej tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych

12.

VII/1/2020/201

29.03.2021r.

wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole

13.

VII/2/2020/201

29.03.2021r.

wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole

14.

VII/3/2020/201

29.03.2021r.

wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole

15.

VII/4/2020/201

29.03.2021r.

wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole

16.

VII/5/2020/201

29.03.2021r.

wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole

17.

VIII/1/2020/21

08.04.2021r.

zaopiniowania propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na rok szkolny 2021/2022


Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie w roku szkolnym 2019/2020 

Lp.

Numer uchwały

Z dnia

 W sprawie 

1. 

I/1/2019/20

12.09.2019r.

zatwierdzenia Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2019/20

2. 

I/2/2019/20

12.09.2019r.

zatwierdzenia Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2019/20

3. 

I/3/2019/20

12.09.2019r.

ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

w celu doskonalenia pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

4. 

I/4/2019/20

12.09.2019r.

ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/20

5. 

I/5/2019/20

12.09.2019r.

zatwierdzenia Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

6. 

I/6/2019/20

12.09.2019r.

wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole 

7.

I/7/2019/20

12.09.2019r.

wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole

8.

I/8/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

9.

I/9/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

10.

I/10/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

11.

I/11/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

12.

I/12/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

13.

I/13/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

14.

I/14/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

15.

I/15/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

16.

I/16/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

17.

I/17/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

18.

I/18/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

19.

I/19/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

20.

I/20/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

21.

I/21/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

22.

I/22/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

23.

I/23/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

24.

I/24/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

25.

I/25/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

26.

I/26/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

27.

I/27/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

28.

I/28/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

29.

I/29/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

30.

I/30/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

31.

I/31/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

32.

I/32/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

33.

I/33/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

34.

I/34/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

35.

I/35/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

36.

I/36/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

37.

I/37/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

38.

I/38/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

39.

I/39/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

40.

I/40/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

41.

I/41/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

42.

I/42/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

43.

I/43/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

44.

I/44/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

45.

I/45/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

46.

I/46/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

47.

I/47/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

48.

I/48/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

49.

I/49/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

50.

I/50/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

51.

I/51/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

52.

I/52/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

53.

I/53/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

54.

I/54/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

55.

I/55/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

56.

I/56/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

57.

I/57/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom  nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

58.

I/58/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

59.

I/59/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

60.

I/60/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

61.

I/61/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

62.

I/62/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

63.

I/63/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

64.

I/64/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

65.

I/65/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

66.

I/66/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych

67.

I/67/2019/20

12.09.2019r.

opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły

68

I/68/2019/20

12.09.2019r.

wyrażenia opinii w przedmiocie projektu planu finansowego

Szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

69.

II/1/2019/2020

14.10.2019r.

ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły

70.

II/2/2019/2020

14.10.2019r.

wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

71.

IV/1/2019/20

30.01.2020r.

wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów za I półrocze roku szkolnego 2019/2020

72.

IV/2/2019/20

30.01.2020r.

wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole

73.

IV/3/2019/20

30.01.2020r.

opinii dotyczącej tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych

74.

IV/4/2019/20

30.01.2020r.

opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły

75.

VI/1/2019/20

31.03.2020r.

opinii dotyczącej projektu arkusza organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

76.

VII/1/2019/20

12.05.2020r.

zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej

77.

VII/2/2019/20

12.05.2020r.

uchwalenia zmian statutu

78.

X/1/2019/20

19.06.2020r.

wyników klasyfikacji rocznej i końcowej w roku szkolnym 2019/2020

79.

XII/1/2019/20

25.08.2020r.

uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

80.

XII/2/2019/20

25.08.2020r.

opinii dotyczącej aneksu nr 1 do arkusza organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

81.

XII/3/2019/20

25.08.2020r.

opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć na rok szkolny 2020/2021

82.

XII/4/2019/20

25.08.2020r.

opinii dotyczącej tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych

83.

XII/5/2019/20

25.08.2020r.

opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły

84.

XII/6/2019/20

25.08.2020r.

zatwierdzenia Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2020/2021

 


Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie w roku szkolnym 2018/19

Lp.

Numer uchwały

Z dnia

W sprawie 

1. 

I/1/2018/19

13.09.2018r.

ustalenia programu wychowawczo – profilaktycznego 

2. 

I/2/2018/19

13.09.2018r.

zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2018/19

3. 

I/3/2018/19

13.09.2018r.

zatwierdzenia Planu Pracy szkoły na rok szkolny 2018/19

4. 

I/4/2018/19

13.09.2018r.

ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

w celu doskonalenia pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

5. 

I/5/2018/19

13.09.2018r.

ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/19

6. 

I/6/2018/19

13.09.2018r.

wyrażenia opinii w przedmiocie projektu planu finansowego

Szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

7.

II/1/2018/19

 

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

8.

II/2/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

9.

II/3/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

10.

II/4/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

11.

II/5/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

12.

II/6/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

13.

II/7/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

14.

II/8/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

15.

II/9/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

16.

II/10/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

17.

II/11/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

18.

II/12/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

19.

II/13/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

20.

II/14/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

21.

II/15/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

22.

II/16/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

23.

II/17/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

24.

II/18/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

25.

II/19/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

26.

II/20/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

27.

II/21/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

28.

II/22/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

29.

II/23/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

30.

II/24/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

31.

II/25/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

32.

II/26/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

33.

II/27/2018/19

 

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

34.

II/28/2018/19

 

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

35.

II/29/2018/19

 

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

36.

II/30/2018/19

 

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

37.

II/31/2018/19

 

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

38.

II/32/2018/19

 

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

39.

II/33/2018/19

 

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

40.

II/34/2018/19

 

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

41.

II/35/2018/19

 

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

42.

II/36/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

43.

II/37/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

44.

II/38/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

45.

II/39/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

46.

II/40/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

47.

II/41/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

48.

II/42/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

49.

II/43/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

50.

II/44/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

51.

II/45/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

52.

II/46/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

53.

II/47/2018/19

04.10.2018r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

54.

II/48/2018/19

04.10.2018r.

zatwierdzenia Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

55.

II/49/2018/19

04.10.2018r.

ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły

56.

II/50/2018/19

04.10.2018r.

wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole

57.

II/51/2018/19

04.10.2018r.

wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole

58.

II/52/2018/19

04.10.2018r.

wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole

59.

III/1/2018/19

13.11.2018r.

opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć

60.

III/2/2018/19

13.11.2018r.

opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć

61.

V/1/2018/19

24.01.2019r. 

wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 

62.

V/2/2018/19

24.01.2019r. 

opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć

63.

V/3/2018/19

24.01.2019r. 

opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły

65.

VI/1/2018/19

26.02.2019r.

wyrażenia opinii o pracy Pani Marioli Świderskiej – Kulki na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

66.

VII/1/2018/19

28.03.2019r.

opinii dotyczącej projektu arkusza organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

67.

X/1/2018/19

13.06.2019r.

w sprawie w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej w roku szkolnym 2018/2019

68.

XII/1/2018/19

26.08.2019r.

zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji ucznia, który przystąpił do egzaminu poprawkowego 

69.

XII/2/2018/19

26.08.2019r.

opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

70.

XII/3/2018/19

26.08.2019r.

opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole

71.

XII/4/2018/19

26.08.2019r.

uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

72.

XII/5/2018/19

26.08.2019r.

opinii dotyczącej aneksu nr 1 do arkusza organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

73.

XII/6/2018/19

26.08.2019r.

 opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć na rok szkolny 2019/2020

74.

XII/7/2018/1926.08.2019r. opinii dotyczącej tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych

75.

XII/8/2018/1926.08.2019r. opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły

76.

XII/9/2018/1926.08.2019r. opinii dotyczącej zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie w roku szkolnym 2017/18

Lp.

Numer uchwały

 Z dnia

 W sprawie 

1. 

I/1/2017/18

14.09.2017r.

ustalenia programu wychowawczo – profilaktycznego 

2. 

I/2/2017/18

14.09.2017r.

zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2017/18

3. 

I/3/2017/18

14.09.2017r.

zatwierdzenia Planu Pracy szkoły na rok szkolny 2017/18

4. 

I/4/2017/18

14.09.2017r.

ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

w celu doskonalenia pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

5. 

I/5/2017/18

14.09.2017r.

zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej

6. 

I/6/2017/18

14.09.2017r.

ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/18

7. 

I/7/2017/18

14.09.2017r.

wyrażenia opinii w przedmiocie projektu planu finansowego

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

8.

II/1/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

9.

II/2/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

10.

II/3/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

11.

II/4/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

12.

II/5/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagród Wójta Gminy Kleszczów

13,

II/6/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

14.

II/7/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

15.

II/8/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

16.

II/9/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

17.

II/10/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

18.

II/11/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

19.

II/12/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

20.

II/13/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

21.

II/14/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

22.

II/15/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

23.

II/16/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

24.

II/17/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

25.

II/18/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

26.

II/19/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

27.

II/20/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

28.

II/21/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

29.

II/22/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

30.

II/23/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

31.

II/24/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

32.

II/25/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

33.

II/26/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

34.

II/27/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

35.

II/28/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

36.

II/29/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

37.

II/30/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

38.

II/31/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

39.

II/32/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

40.

II/33/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

41.

II/34/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

42.

II/35/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

43.

II/36/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

44.

II/37/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

45.

II/38/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

46.

II/39/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

47.

II/40/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

48.

II/41/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

49.

II/42/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom

nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

50.

II/43/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły

51.

II/44/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły

52.

II/45/2017/18

03.10.2017r.

opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły

53.

III/1/2017/18

20.10.2017r

wyrażenia opinii w przedmiocie określenia przez Radę Gminy Kleszczów, kierunków działania Wójta Gminy Kleszczów, skutkujących zmianą organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

54.

IV/1/2017/18

21.11.2017r.

uchwalenia statutu

55.

IV/2/2017/18

21.11.2017r.

wyrażenia opinii na temat innowacji pedagogicznej

56.

IV/3/2017/18

21.11.2017r.

wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole

57.

V/1/2017/18

23.01.2018r.

wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów za I półrocze roku szkolnego 2017/2018

58.

V/2/2017/18

23.01.2018r.

opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć

59.

V/3/2017/18

23.01.2018r.

opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły

60.

VII/1/2017/18

05.04.2018r.

opinii dotyczącej projektu arkusza organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

61.

IX/1/2017/18

15.06.2018r.

rocznych wyników klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2017/2018

62.IX/2/2017/1815.06.2018r.opinii dotyczącej przyznania nagród dyrektora szkoły za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolny 2017/18

63.

IX/3/2017/18

15.06.2018r.

opinii dotyczącej przyznania nagród dyrektora szkoły za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolny 2017/18

64.

XI/1/2017/18

29.08.2018r.

zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji ucznia, który przystąpił do egzaminów poprawkowych  

65.

XI/2/2017/18

29.08.2018r.

opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole

66.

XI/3/2017/18

29.08.2018r.

wyrażenia pozytywnej opinii do projektu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli

67.

XI/4/2017/18

29.08.2018r.

opinii dotyczącej projektu arkusza organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

68.

XI/5/2017/18

29.08.2018r.

opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć na rok szkolny 2018/2019

69.

XI/6/2017/18

29.08.2018r.

zmian w Statucie  

70.

XI/7/2017/18

29.08.2018r.

opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć 

71.

XI/8/2017/18

29.08.2018r.

opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły

 


 

Rok szkolny 2016/2017

Lp.Numer uchwałyZ dniaW sprawie
73.XIII/5/2016/17 28.08.2017r.

opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły

72.XIII/4/2016/17 28.08.2017r.

opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły

71.XIII/3/2016/17 28.08.2017r.

opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć na rok szkolny 2017/2018

70.XIII/2/2016/17 28.08.2017r.

aneksu nr 1 do Arkusza organizacji roku 2017/2018

69.XIII/1/2016/17 28.08.2017r.

opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole

68.XI/2/2016/1712.06.2017r.

opinii dotyczącej przyznania nagród dyrektora szkoły za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolny 2016/17

67.XI/1/2016/17 12.06.2017r. 

rocznych wyników klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2016/2017

66.X/2/2016/1717.05.2017r.

opinii w przedmiocie określenia przez Radę Gminy Kleszczów, kierunków działania Wójta Gminy Kleszczów, skutkujących zmianą organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 

65.X/1/2016/1717.05.2017r.

ustalenia szkolnego zestawu podręczników obowiązującego w  Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie  w roku szkolny 2017/18

64.IX/2/2016/1706.04.2017r.

opinii dotyczącej projektu arkusza organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

63.IX/1/2016/1706.04.2017r.zmieniająca Uchwałę w sprawie opinii na temat wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania
62.VI/4/2016/1702.02.2017r.w sprawie opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły
61.VI/3/2016/1702.02.2017r.opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć
60.VI/2/2016/1702.02.2017r.zmian w statucie szkoły
59.VI/1/2016/1702.02.2017r.wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów za I półrocze roku szkolnego 2016/2017
58.V/1/2016/1725.11.2016zmian w statucie szkoły
57.IV/2/2016/1715.11.2016opinii dotyczącej organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
56.IV/1/2016/1715.11.2016aneksu nr 2 do Arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny  2016/2017
55.II/38/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
54.II/37/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
53.II/36/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
52.II/35/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
51.II/34/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
50.II/33/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
49.II/32/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
48.II/31/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
47.II/30/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
46.II/29/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
45.II/28/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
44.II/27/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
43.II/26/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
42.II/25/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
41.II/24/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
40.II/23/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
39.II/22/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
38.II/21/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
37.II/20/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
36.II/19/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
35.II/18/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
34.II/17/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
33.II/16/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
32.II/15/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
31.II/14/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
30.II/13/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
29.II/12/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
28.II/11/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie   
27.II/10/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie   
26.II/9/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
25.II/8/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
24.II/7/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
23.II/6/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
22.II/5/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
21.II/4/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
20.II/3/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
19.II/2/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
18.II/1/2016/1721.09.2016opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie
17.I/17/2016/1712.09.2016r.opinii dotyczącej projektu planu finansowego szkoły
16.I/16/2016/1712.09.2016r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie

nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. J. Korczaka w Kleszczowie

15.I/15/2016/1712.09.2016r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie

nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. J. Korczaka w Kleszczowie   

14.I/14/2016/1712.09.2016r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie

nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. J. Korczaka w Kleszczowie

13.I/13/2016/1712.09.2016r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie

nauczycielom nagród Wójta Gminy Kleszczów

12.I/12/2016/1712.09.2016r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie

nauczycielomnagród Wójta Gminy Kleszczów

11.I/11/2016/1712.09.2016r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie

nauczycielom nagród Wójta Gminy Kleszczów

10.I/10/2016/1712.09.2016r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie

nauczycielom nagród Wójta Gminy Kleszczów

9.I/9/2016/1712.09.2016r.

ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/17

8.I/8/2016/1712.09.2016r.opinii dotyczącej  organizacji pracy szkoły
7.I/7/2016/1712.09.2016r.

sposobu wykorzystania wyników nadzoru

pedagogicznego za rok szkolny 2015/16

6.I/6/2016/1712.09.2016r.zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2016/17
5.I/5/2016/1712.09.2016r.zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2016/17
4.I/4/2016/1712.09.2016r.

przyjęcia i przedłożeni radzie rodziców szkolnego programu

profilaktyki na rok szkolny 2016/2017

3.I/3/2016/1712.09.2016r.

przyjęcia i przedłożeni radzie rodziców szkolnego programu

wychowawczego na rok szkolny 2016/2017

2.I/2/2016/1712.09.2016r.opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły
1.I/1/2016/1712.09.2016r.opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły

 ROK 2016

Lp.

Numer uchwały

Z dnia

W sprawie

71.X/8/2015/1630.08.2016r.zmian w statucie szkoły
70.X/7/2015/1630.08.2016r.zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów poprawkowych
69.X/6/2015/1630.08.2016r.promocji do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
68.X/5/2015/1630.08.2016r.promocji do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
67.X/4/2015/1630.08.2016r.opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć na rok szkolny 2016/2017
66.X/3/2015/1630.08.2016r.aneksu nr 1 do Arkusza organizacji roku 2016/2017
65.X/2/2015/1630.08.2016r.opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole
64.X/1/2015/1630.08.2016r.dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły na  lata 2016/17 – 2018/19.
63.IX/2/2015/1629.06.2016r.wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole
62.IX/1/2015/1629.06.2016r.wyrażenia opinii na temat innowacji pedagogicznej
61.VIII/3/2015/1616.06.2016r.ustalenia szkolnego zestawu podręczników obowiązującego w  Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie  w roku szkolny 2016/17
60.VIII/2/2015/1616.06.2016r.opinii dotyczącej przyznania nagród dyrektora szkoły za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniów w  roku szkolny 2015/16
59.VIII/1/2015/1616.06.2016r.rocznych wyników klasyfikacji i promocji  oraz  ukończenia szkoły przez uczniów  w roku szkolnym 2015/2016
58.VII/1/2015/1624.05.2016r.opinii na temat wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania
57.VI/5/2015/1628.04.2016r.opinii dotyczącej  arkusza organizacji pracy szkoły
56.VI/4/2015/1628.04.2016r.opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć
55.VI/3/2015/1628.04.2016r.opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły
54.VI/2/2015/1628.04.2016r.opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć
53.VI/1/2015/1628.04.2016r.opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły
52.IV/2/2015/1611.03.2016r.zmian w szkolnym programie wychowawczym
51.IV/1/2015/1611.03.2016r.zmian w szkolnym programie profilaktyki
50.III/3/2015/1620.01.2016r.opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły

49.

III/2/2015/16

20.01.2016r.

opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć

48.

III/1/2015/16

20.01.2016r.

wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów za I półrocze roku szkolnego 2015/2016

ROK 2015

Lp.

Numer uchwały

Z dnia

W sprawie

1.

I/1/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły

2.

I/2/2015/16

11.09.2015r.

organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie w roku szkolnym 2015/16, w tym planu dyżurów nauczycielskich

3.

I/3/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej szkolnego programu wychowawczego

4.

I/4/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej szkolnego programu profilaktyki

5.

I/5/2015/16

11.09.2015r.

zatwierdza plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/16 – 2016/17, w tym Koncepcję Pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie w roku szkolnym 2015/16 – 2016/17

6.

I/6/2015/16

11.09.2015r.

sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/15

7.

I/7/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2015/16, w tym kalendarza imprez i uroczystości szkolnych

8.

I/8/2015/16

11.09.2015r.

ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/16

9.

I/9/2015/16

11.09. 2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród Wójta Gminy Kleszczów

10.

I/10/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród Wójta Gminy Kleszczów

11.

I/11/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród Wójta Gminy Kleszczów

12.

I/12/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

13.

I/13/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

14.

I/14/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

15.

I/15/2015/16

11. 09. 2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

16.

I/16/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

17.

I/17/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

18.

I/18/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

19.

I/19/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

20.

I/20/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

21.

I/21/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

22.

I/22/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

23.

I/23/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

24.

I/24/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

25.

I/25/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

26.

I/26/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

27.

I/27/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

28.

I/28/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

29.

I/29/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

30.

I/30/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

31.

I/31/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

32.

I/32/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

33.

I/33/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

34.

I/34/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

35.

I/35/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

36.

I/36/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

37.

I/37/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

38.

I/38/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

39.

I/39/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

40.

I/40/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

41.

I/41/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

42.

I/42/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

43.

I/43/2015/16

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

44.

I/44/2015/16

 

11.09.2015r.

opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie

45.

I/45/2015/2016

11.09.2015r.

opinii dotyczącej projektu planu finansowego szkoły

46.

II/1/2015/2016

12.11.2015r.

opinii dotyczącej organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły

47.

II/2/2015/2016

12.11.2015r.

zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im.Janusza Korczaka w Kleszczowie
data: 20-04-2021
wytworzył: Beata Stankiewicz
data: 20-04-2021
data: 20-04-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 20-04-2021 - Edycja treści
 • 07-04-2021 - Edycja treści
 • 09-02-2021 - Edycja treści
 • 06-11-2020 - Edycja treści
 • 08-10-2020 - Edycja treści
 • 29-09-2020 - Edycja treści
 • 09-09-2020 - Edycja treści
 • 23-06-2020 - Edycja treści
 • 25-05-2020 - Edycja treści
 • 17-04-2020 - Edycja treści
 • 14-02-2020 - Edycja treści
 • 14-10-2019 - Edycja treści
 • 10-09-2019 - Edycja treści
 • 21-06-2019 - Edycja treści
 • 09-05-2019 - Edycja treści
 • 08-05-2019 - Edycja treści
 • 18-03-2019 - Edycja treści
 • 05-02-2019 - Edycja treści
 • 20-11-2018 - Edycja treści
 • 23-10-2018 - Edycja treści
 • 01-10-2018 - Edycja treści
 • 06-09-2018 - Edycja treści
 • 27-06-2018 - Edycja treści
 • 16-04-2018 - Edycja treści
 • 20-02-2018 - Edycja treści
 • 04-12-2017 - Edycja treści
 • 30-10-2017 - Edycja treści
 • 17-10-2017 - Edycja treści
 • 26-09-2017 - Edycja treści
 • 11-09-2017 - Edycja treści
 • 26-06-2017 - Edycja treści
 • 24-05-2017 - Edycja treści
 • 08-05-2017 - Edycja treści
 • 20-02-2017 - Edycja treści
 • 20-12-2016 - Edycja treści
 • 23-11-2016 - Edycja treści
 • 05-10-2016 - Edycja treści
 • 28-09-2016 - Edycja treści
 • 08-09-2016 - Edycja treści
 • 11-07-2016 - Edycja treści
 • 28-06-2016 - Edycja treści
 • 09-06-2016 - Edycja treści
 • 17-05-2016 - Edycja treści
 • 16-03-2016 - Edycja treści
 • 01-02-2016 - Edycja treści
 • 26-11-2015 - Edycja treści
 • 27-10-2015 - Edycja treści
 • 29-09-2015 - Edycja treści
 • 04-09-2015 - Edycja treści
 • 29-06-2015 - Edycja treści
 • 13-05-2015 - Edycja treści
 • 16-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 12-02-2015 - Edycja treści
 • 16-01-2015 - Edycja treści
 • 30-06-2014 - Edycja treści
 • 26-05-2014 - Edycja treści
 • 28-04-2014 - Edycja treści
 • 18-03-2014 - Edycja treści
 • 01-03-2014 - Edycja treści
 • 24-02-2014 - Edycja treści
 • 30-12-2013 - Edycja treści
 • 16-12-2013 - Edycja treści
 • 13-12-2013 - Edycja treści
 • 21-11-2013 - Edycja treści
 • 10-09-2013 - Edycja treści
 • 05-07-2013 - Edycja treści
 • 19-06-2013 - Edycja treści
 • 10-05-2013 - Edycja treści
 • 15-04-2013 - Edycja treści
 • 15-03-2013 - Edycja treści
 • 06-03-2013 - Edycja treści
 • 05-12-2012 - Edycja treści
 • 15-10-2012 - Edycja treści
 • 01-10-2012 - Edycja treści
 • 17-09-2012 - Edycja treści
 • 05-07-2012 - Edycja treści
 • 18-06-2012 - Edycja treści
 • 12-06-2012 - Edycja treści
 • 08-05-2012 - Edycja treści
 • 04-03-2012 - Edycja treści
 • 11-01-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1623