Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zarządzenia

Rok 2015

Zarządzenie nr 17/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia zespołu do planowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia klasy II ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na okres I etapu edukacyjnego.

Zarządzenie nr 16/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia zespołu do planowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia klasy IV ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na okres II etapu edukacyjnego.

Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 16 września 2015r. w sprawie przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie przy ul. Szkolnej 4.

Zarządzenie nr 14/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 1 września 2015r. w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie dziennika elektronicznego.

Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 1 września 2015r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie"

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 1 września 2015r. w sprawie uchylenia Zarządzenia 0161/13/2010 z dnia 01.09.2010.

Zarządzenie Nr11/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 1 września 2015r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom klas I, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, w drodze z i do autobusów szkolnych.

Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie powołanie stałej Komisji Likwidacyjnej oraz zasad przeprowadzenia likwidacji składników w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.

Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia Zarządzenia  nr 0161/7/2013 z dnia 01.08.2013r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie utworzenia zespołu do planowania działań i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla ucznia klasy III w roku szkolnym 2014/2015.

Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnej Procedury Awansu Zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.

Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 3 marca 2015r. w sprawie organizacji w dniach 18-20 marca 2015r. Rekolekcji Wielkopostnych.

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 oraz wprowadzenia Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.

Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu obowiązującego przy naborze do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2015/2016 – zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja.

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

Zarządzenie Nr 1 A/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 15 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.

Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.


Rok 2014

Zarządzenie Nr 18/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany treści §6 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie nr 13/2014 z dnia 5 września 2014r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.

Zarządzenie Nr 17/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 15 września 2014r. w sprawie utworzenia zespołu do planowania działań i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia ze specjalnymi edukacyjnymi na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie Nr 16/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 15 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie przy ulicy szkolnej 4

Zarządzenie Nr 15/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 15 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany tekstu Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami obowiązującego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Zarządzenie Nr 14/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych, podręczników do nauki języków obcych uczniom Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.

Zarządzenie Nr 12/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 2 września 2014r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom klas I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie w drodze z i do autobusów szkolnych.

Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji, określenia terminów inwentaryzacyjnych składu zespołu spisowego.

Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia powołanie Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie Nr 9/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Sali gimnastycznej

Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie organizacji dnia 1 kwietnia 2014r. (wtorek) sprawdzianu kompetencji klas VI

Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 03.03.2014r. w sprawie: organizacji w dniach 19-21 marca 2014r. Rekolekcji Wielkopostnych

Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 03.03.2014r. w sprawie: wprowadzenia REGULAMINU dowożenia i sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie w czasie dowozu i odwozu ze szkoły

Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2014/2015 oraz wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu obowiązującego przy naborze do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2014/2015 – zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie organizacji 15 lutego 2014r. zabawy choinkowej.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im.Janusza Korczaka w Kleszczowie
data: 16-11-2015
wytworzył: Anna Stefaniak
data: 16-11-2015
data: 16-11-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 26-10-2015 - Edycja treści
 • 11-09-2015 - Edycja treści
 • 16-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 16-10-2014 - Edycja treści
 • 19-09-2014 - Edycja treści
 • 10-09-2014 - Edycja treści
 • 08-09-2014 - Edycja treści
 • 17-05-2014 - Edycja treści
 • 27-03-2014 - Edycja treści
 • 16-03-2014 - Edycja treści
 • 06-03-2014 - Edycja treści
 • 12-02-2014 - Edycja treści
 • 13-12-2013 - Edycja treści
 • 12-11-2013 - Edycja treści
 • 03-10-2013 - Edycja treści
 • 21-06-2013 - Edycja treści
 • 26-03-2013 - Edycja treści
 • 03-12-2012 - Edycja treści
 • 26-10-2012 - Edycja treści
 • 27-06-2012 - Edycja treści
 • 21-06-2012 - Edycja treści
 • 18-05-2012 - Edycja treści
 • 28-03-2012 - Edycja treści
 • 25-03-2012 - Edycja treści
 • 13-03-2012 - Edycja treści
 • 04-03-2012 - Edycja treści
 • 02-03-2012 - Edycja treści
 • 11-01-2012 - Edycja treści
 • 10-01-2012 - Edycja treści
 • 04-01-2012 - Edycja treści
 • 03-01-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 2565